De werkgroep organiseert al sinds 1999 studiedagen.

1999

 • Onderzoek en screening
 • Logopedie en het leerlingvolgsysteem
 • Uitwisseling materialen
 • Profilering logopedie

 2000

 • Profilering logopedie binnen het ZMOK-onderwijs (vervolg) ingeleid door Ruud Janse (voorzitter landelijk werkberband ZMOK),
 • Ontwikkeling visie logopedie binnen het ZMOK-onderwijs
 • Sociale Vaardigheden en methodes door Marijke Grotenhuis (logopediste)

2001

 • Gedragsstoornissen door Peter Lohrmann (Seminarium van Orthopedagogiek)
 • Taalmarkt

2002

 • Woordenschat binnen ZMOK door Ellen Burger (logopediste en docent)
 • Uitwisseling materialen over woordenschat

2003

 • Dyslexie binnen ZMOK en Ralfi door Anneke Smit (logopediste)

2005

 • Pragmatiek en TOM (training) door Freda Kingma (logopediste)

2006

 • DGM en TOM-training in de praktijk door Maartje Thoen-Houben (logopediste) en Hetty Gruppen (orthopedagoge)

2008

 • Het belang van logopedie in het cluster-4 - Inhoud en praktijk door Claudia Blankenstijn

        Foto's van de studiedag 2008 zijn hier te vinden

2011

 • DGM van


De foto's van deze dag zijn hier te vinden