Marieke van den Berg.

Ik ben 18 jaar werkzaam op De Sprong in Maarsbergen. De Sprong is een VSO school voor leerlingen met gedragsproblemen van 10 tot en met 18 jaar. De afgelopen jaren heeft onze school lezen als speerpunt gekozen. Daarvan ben ik de kartrekker en heb ik mij dus voornamelijk bezig gehouden met leesniveaus en leesmotivatie van de leerlingen en het begeleiden van leerkrachten.

Mijn opleiding heb ik gedaan in Leiden. Ik ben altijd werkzaam geweest in een onderwijszetting.

Contact: De Sprong te Maarsbergen: 0343-431393 (ik werk op dinsdag en donderdag).
 

Mariët Wijnsma

Ik ben sinds 2004 werkzaam als logopediste op het Emaus College in Ermelo. Dit is een VSO school verbonden aan het orthopedagogisch behandelcentrum Emaus. De jongeren op school zijn tussen de 12 en 20 jaar, zijn LVG en zijn zeer moeilijk opvoedbaar. Naast de algemene logopedische begeleiding ligt het speerpunt van mijn werkzaamheden bij het verhogen van het leesniveau en vergroten van het leesplezier.

Ik ben in1995 afgestudeerd aan de Hoge School Rotterdam

Contact: Emaus College te Ermelo: 0341-567557 (ik werk op dinsdag en donderdag).

 

Joke Vegter

Al een flink aantal jaren werk ik als logopediste op VSO De Lasenberg (ZMOK/LVB) in Soest. De leerlingen zijn tussen 9 en 20 jaar. Mijn werkzaamheden zijn enerzijds gericht op de individuele begeleiding van leerlingen met leesproblemen en taal/communicatieve problemen. Anderzijds bestaat het werk uit het adviseren van leerkrachten, ouders en verzorgers over taal en de relatie tussen taal en gedrag. Samen met collega’s organiseren we taal/leesprojecten en als lid van het zorgteam denk ik mee over het taalonderwijs in het algemeen en de onderwijstrajecten van individuele leerlingen in het bijzonder. Kwaliteitsregistratie en lid zijn van de NVLF is voor mij vanzelfsprekend.

Contact: De Lasenberg te Soest: 035-6036101 (ik werk op maandag, dinsdag en donderdag)
 

Dick van Peer

Ik werk sinds 1983 op orthopedagogisch centrum de Ambelt in Zwolle, locatie dr Hengeveldweg 9. Onze populatie bestaat voornamelijk uit leerlingen met externaliserende problematiek in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.

Naast de “klassieke” logopedische problemen besteed ik veel aandacht aan de communicatieve vaardigheden van onze leerlingen, mede omdat dit vaak nog meer een struikelblok is voor hun functioneren dan uitspraak en taal.

Samen met de leerkracht zoek ik de kandidaten uit voor deze aanpak, waarna in gropjes van 4 leerlingen gewerkt wordt.

Ik heb mijn opleiding genoten in Nijmegen.

Contact: De Ambelt te Zwolle: 038-4542223 (ik werk op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)