Op donderdag 26 maart 2015 organiseerde de werkgroep een studiedag voor logopedisten binnen het cluster 4 onderwijs, met als onderwerp "onderliggende taalproblematiek bij leerlingen met gedragsproblemen".

De studiedag vond plaats op 's Heerenloo in Amersfoort .

De achtergrond informatie is hier te vinden.

Informatie over deze studiedag:

Uit vorige studiedagen is gebleken dat bij veel van de leerlingen die op het SO of VSO cluster 4 zitten onderliggende taalproblematiek aanwezig is. In hoeverre speelt de problematiek die bij dysfatische leerlingen speelt in meer of mindere mate ook bij leerlingen met ADHD, ASS, ODD, CD, hechtingsproblematiek en combinaties daarvan? En is een gestoorde ontwikkeling van innerlijke taal van invloed op de gedragsproblemen?

Als wij deze problematiek beter herkennen geeft het ons mogelijk aanknopingspunten voor de behandeling/begeleiding. Welke adviezen kunnen gegeven worden aan leerkrachten  die in de klassen met deze leerlingen werken? Dit zijn de vragen waarop we hopen antwoord te kunnen geven.

We hebben daarvoor de volgende deskundigen uitgenodigd:

  • Dr. C. Njiokiktjien, voorheen kinderneuroloog en psychiater. Hij houdt een lezing over taal, spraak-taalstoornissen, gedragsstoornissen en brein.
  • Mw. Ank Verschoor, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog. Zij houdt een lezing over differentiële diagnose tussen spraak-taalstoornissen, autisme en ADHD.
  • Mw. Maria Beesems, MSc, logopedist en coördinator Stichting Dysphatische Ontwikkeling. Zij geeft een inleiding in de behandelingsprincipes met tevens adviezen aan leerkrachten

Aanbevolen literatuur:

  • Tan XST (2013) Dysfatische ontwikkeling. Amsterdam: Suyi Publicaties, 403 pp. (www.suyi.nl)
  • Njiokiktjien C (2004) Gedragsneurologie van het kind. Amsterdam: Suyi Publicaties, 1103 pp. (www.suyi.nl)

 

Ook is er tijd om met elkaar van gedachten te wisselen over (nieuwe) materialen, cursussen en ons werk in het algemeen.

De kosten van de studiedag bedragen €90,00 inclusief lunch en kunnen worden overgemaakt op rekening NL76 INGB 0009 2767 99 t.n.v. werkgroep logopedisten in het ZMOK te Elst (Ut) onder vermelding van je naam en je school.

Accreditatie: voor deze studiedag is 5 punten toegekend.

Inschrijving is gesloten.

Agenda

9:00 uur    Inloop met koffie/thee

9:30 uur    Dr. C. Njiokiktjien, voorheen kinderneuroloog en psychiater Taal, spraaktaalstoornissen, gedragsstoornissen en brein

11:00 uur  Pauze

11:20 uur Ank Verschoor, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog Differentiële diagnose tussen spraak-taalstoornissen, autisme en ADHD

12:35 uur  Lunch

13:30 uur  Maria Beesems, MSc, logopedist en coördinator Stichting Dysphatische Ontwikkeling Inleiding in de behandelingsprincipes met tevens adviezen aan leerkrachten

14:45 uur  Pauze

15:00 uur  Materiaal uitwisselen, netwerkactiviteiten, leren van elkaar

16:00 uur  Evaluatie en afsluiting>